Aanhoudende droogte!

De Minister heeft op 18 juli 2017 de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni 2017 te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.

Land- en tuinbouwers, die schade aan teelten hebben geleden door de droogte, dienen zelf initiatief te nemen en de gemeente te contacteren waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden. De gemeente zal dan op haar beurt de schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.

Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade. De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.

Indien u wenst beroep te doen op de schattingscommissie gelieve zo snel mogelijk, uiterlijk vóór 20.08.2017  uw aanvraag te richten naar het gemeentebestuur Hamme,

t.a.v. de heer Burgemeester,  Marktplein 1 te 9220 Hamme.

Voor verdere inlichtingen, kan u contact nemen met Mevr. Ginette Van Acker, dienst vergunningen, via e-mail :  gac@hamme.be of op het telefoonnr. 052/47.55.62,enkel in de voormiddag.

terug naar alle nieuws
Printvriendelijke versie