Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Gegevens activiteit

Gegevens aanplakborden

Je kan maximaal 15 locaties aanvragen om een aanplakbord te plaatsen. Je kan enkel een aanvraag indienen voor locaties of openbarew wegen die onder de bevoegdheid van de gemeente Hamme vallen.

Geef hieronder een omschrijving van de gewenste plaats voor het aanplakbord (bv. straat, ter hoogte van, adres, ...)

Voorwaarden bewegwijzering/aanplakborden

 1. Deze toelating heeft enkel betrekking op de openbare wegen die onder de bevoegdheid vallen van de gemeente Hamme of Waasmunster.

  Aanvragen in verband met de gewestwegen: N41, N 470 (Dendermondse Steenweg en Theet), N470b ( Dendermondse Steenweg t.h.v. baantje Keukens Van Moeseke), N446 (Heirbaan en Durmebrug) worden niet toegestaan.

 2. De borden moeten op eigen palen geplaatst worden. Zij mogen niet vastgemaakt worden aan verkeersborden, bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie. Zij worden op minstens 0,75m van de rand van de rijbaan geplaatst en niet in de nabijheid van kruispunten.

 3. Volgens art. 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die – geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.

 4. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.

 5. De vergunninghouder is zowel tegenover de gemeente als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen of het bestaan van  de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.

 6. De borden mogen slechts 10 dagen voor het evenement worden aangebracht en dienen ten laatste de tweede dag erna verwijderd te zijn. Er mogen niet meer dan 15 borden in verband met eenzelfde evenement geplaatst worden.

 7. Als de vergunninghouder bovenstaande voorwaarden niet naleeft worden de borden op zijn kosten verwijderd.

Bevestiging

 • ik heb kennis genomen van de voorwaarden betreffende het plaatsen van bewegwijzering/aanplakborden op de openbare weg.
 • ik akkoord ben met alle voorwaarden.
 • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.