Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Vereniging of organisatie

Lid van een adviesraad *

Activiteit of evenement

Aankondiging

Elk informatiebord bevat 5 regels met telkens 15 karakters. Hou bij het invullen ook rekening met spaties en leestekens.

Ondertekening

Door het aanvraagformulier te verzenden, verklaar ik kennis te hebben genomen van het reglement op het gebruik van de elektronische informatieborden en dit formlier naar waarheid te hebben ingevuld.

De informatieborden dienen voor meldingen of aankondigingen die alle bewoners en passanten langs de invalswegen aanbelangen. Naast de meldingen van het gemeentebestuur, lokale politie, ... stelt het gemeentebestuur dit ook open voor het lokale verenigingsleven.

Hoe aanvragen?

Vul het onlineformulier uiterlijk 14 dagen voor de activiteit in. Hou er wel rekening mee dat jouw aanvraag conform het reglement op het gebruik van de elektronische informatieborden dient te gebeuren.