16
mrt
2021

Wegen Oost-Vlaanderen heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • wijziging van vegetatie

Kort omschreven gaat het over de N446 - Waasmunster / Hamme / Dendermonde. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar is bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag. Het Gemeentebestuur Hamme organiseert het openbaar onderzoek. 

Het dossier ligt ter inzage voor het publiek van 16 maart 2021 tot en met 14 april 2021. Dit van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u.. Voor de inzage van het dossier kan je terecht op de dienst vergunningen na afspraak. Een afspraak maken kan via www.hamme.be/afspraken of op het nummer 052 47 55 24.

De aanvraag van de omgevingsvergunning is ook te raadplegen op www.omgevingsloketvlaanderen.be (OMV_2020165942). Tijdens de vermelde periode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen:

  • afgifte op de dienst vergunningen;
  • per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme;
  • digitaal via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Vermeld altijd de referentie van het dossier: OMV_2020165942

Deel deze pagina