EVA-vzw dienst 112 Hamme werft aan:

Ambulanciers (M/V)

Aanwervingsvoorwaarden
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de EU.
 • Ten minste 18 jaar zijn en een hoofdberoep uitoefenen.
 • Houder zijn van een diploma lager secundair onderwijs.
 • Van correct zedelijk gedrag zijn (model 2, niet ouder dan 3 maand).
 • Houder zijn van een rijbewijs categorie B met medische schifting.
 • Houder zijn van een brevet hulpverlener-ambulancier en een geldige badge van ambulancier én voldoen aan de voorwaarden gesteld door de ambulancierschool inzake permanente vorming, waaronder de jaarlijkse 24 uur erkende permanente vorming OF in het bezit zijn van een beroepstitel spoed en intensieve zorg met ervaring in een 112-dienst.
 • Lichamelijk geschikt zijn.
 • Slagen in een mondelinge en een praktische proef.
 • Deelnemen aan het selectiegesprek dat plaatsvindt op 15 of op 29 september (peiling motivatie, loyaliteit, competenties).
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur via e-mail naar dagelijksbestuur.112.hamme@gmail.com of per post t.a.v. EVA-vzw Dienst 112 Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 16 augustus 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief
 • een CV
 • een kopie van jouw diploma en van jouw 112-badge
 • een kopie van jouw rijbewijs
 • een kopie van jouw identiteitskaart
 • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 16 augustus 2020

Gelieve in het CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden.
Meer informatie kan je bekomen via het nummer 0486 81 68 97.

 

Deel deze pagina