Onlangs werd er een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd. Momenteel ondervinden we nog heel wat storingen op de lijn, waardoor onze medewerkers niet altijd bereikbaar of moeilijk verstaanbaar zijn. De firma en technici zijn op de hoogte en trachten dit euvel zo snel als mogelijk op te lossen. Aangezien het probleem vrij technisch van aard is, kan de installatie gauw enkele dagen in beslag nemen.

Het college van burgemeester en schepenen wenst zich hiervoor alvast te excuseren!

Voor dringende zaken kom je vandaag best langs onze loketten (tijdens de openingsuren) of je stuurt een e-mail naar de desbetreffende dienst. Opgelet, hou er wel rekening mee dat de komende week enkel nog onze dienst lokale economie en de dienst markten en foren zullen verhuizen. Enkel deze diensten zijn gesloten zijn op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober.

Nieuwe telefoonnummers

De omschakeling naar een hedendaagse telefooncentrale brengt uiteraard ook een nieuw nummerplan met zich mee. Onze diensten zijn voortaan enkel bereikbaar via hun algemene dienstnummers. Deze nummers kan je raadplegen via www.hamme.be/diensten.

Wens je snel en correct verder geholpen te worden?

Bel dan ons centraal telefoonnummer 052 47 55 00. Van hieruit word je doorgeschakeld naar de juiste dienst of medewerker.

Deel deze pagina