De gemeenteraad heeft recent de milieuraad en de landbouwraad opgeheven en een nieuwe adviesraad boven de doopvont gehouden: de gemeentelijke adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.

Deze raad heeft volgende doelstellingen:

  • Het gemeentebestuur adviseren over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn.
  • Het gemeentebestuur via adviezen tot een kwalitatief en integraal beleid stimuleren.
  • De verspreiding van informatie, de permanente vorming en begeleiding van de inwoners en verenigingen van de gemeente.
  • Het overleg en de samenwerking tussen de initiatieven in de sectoren milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds bevorderen.
  • Aan de hand van themasessies zal de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn de inwoners en de verschillende verenigingen van de gemeente informatie verstrekken en sensibiliseren over aspecten met betrekking tot milieuhinder en milieuverontreiniging, het behoud en de bescherming van de natuur, het behalen van klimaatdoelstellingen, de duurzame ontwikkeling van de gemeente, het landbouwbeleid en het beleid rond dierenwelzijn. Tijdens deze themasessies is er ruimte voor inspraak rond het behandelde thema.

De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn vergadert minstens 3 keer per jaar (’s avonds) en zal daarnaast ook thema- of infosessies organiseren.

Deel deze pagina