Sinds 1 januari 2018 is dit in werking getreden voor de gemeente Hamme. Hiermee zullen omgevingsvergunningsaanvragen (de huidige stedenbouwkundige en milieu-aanvragen) digitaal worden ingediend via het omgevingsloket. De gemeente is hierbij verplicht om de dossiers waarvoor een openbaar onderzoek vereist is, digitaal ter inzage te leggen voor de bevolking.

Bovendien moeten de openbare onderzoeken en beslissingen van het schepencollege via de gemeentelijke website bekend worden gemaakt. Naar aanleiding van deze verplichtingen heeft het college beslist om de webtoepassing Orbit Geoportaal Omgeving aan te kopen, een toepassing die het raadplegen van de omgevingsvergunning vereenvoudigt.

Deel deze pagina