De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn:

  • het meerjarenplan
  • aanpassingen van het meerjarenplan
  • de jaarrekening

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel. In de beleidsrapporten wordt een onderscheid gemaakt tussen de exploitatie, de investeringen en de financiering.

 

Deel deze pagina