Volgende activiteiten zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de burgemeester:

 • stoeten en betogingen
 • vreugdeschoten bij een huwelijk
 • straatanimatie
 • buurtfeesten
 • luchtballonnen, helikoptervluchten, …
 • barbecues, vuurwerk, kampvuur, …
 • film- en geluidsopnames
 • aanvraag standplaats voor circus
 • voeren van reclame via microwagen, spandoeken, ...
 • voeren van reclame via affiches voorwaarden aanplakking

Procedure

Als je één of meer van bovenstaande activiteiten plant, vraag je dit minimum 1 maand op voorhand aan via het secretariaat. In jouw aanvraag dient een gedetailleerde opgave van de activiteiten te staan, zoals:

 • datum waarop activiteit plaatsvindt
 • aanvangs- en einduur
 • geschat aantal personen dat hierop aanwezig gaat zijn
 • al dan niet plaatsen van een (party)tent
 • gegevens contactpersoon (naam, adres, telefoon- of gsmnummer en e-mailadres)

Deel deze pagina