Volgende activiteiten zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de burgemeester:

 • vreugdeschoten bij een huwelijk
 • luchtballonnen, helikoptervluchten, …
 • film- en geluidsopnames
 • aanvraag standplaats voor circus
 • voeren van reclame via microwagen, spandoeken, ...

Van zodra aan 1 van volgende voorwaarden wordt voldaan, is er sprake van een evenement en dient dit te worden aangevraagd met een evenementencharter. Dit kan aangevraagd worden via aanvraag evenement:

 • Activiteiten die publiek toegankelijk zijn vanaf 100 personen.  
 • Activiteiten die op de openbare weg/ openbaar domein doorgaan ongeacht het aantal verwachte bezoekers.  
 • Een muziekactiviteit met een afwijking op de geluidsnorm > 85db. 
 • Private bijeenkomsten in publieke gebouwen waarbij een elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (> 85db).
 • Activiteiten waarvan de organisatie een bedreiging vormt voor de openbare orde (incl. verkeer) of een ander definieerbaar risico inhoudt met een impact op het openbaar leven.

Procedure

Als je één of meer van bovenstaande activiteiten plant, vraag je dit minimum 1 maand op voorhand aan via Team secretariaat. In jouw aanvraag dient een gedetailleerde opgave van de activiteiten te staan, zoals:

 • datum waarop activiteit plaatsvindt
 • aanvangs- en einduur
 • geschat aantal personen dat hierop aanwezig gaat zijn
 • al dan niet plaatsen van een (party)tent
 • gegevens contactpersoon (naam, adres, telefoon- of gsmnummer en e-mailadres)

Deel deze pagina