8
feb
2018

Het gemeentebestuur organiseert een openbare aanbesteding voor de uitbating van een toeristisch informatiepunt (brugwachtershuisje Hamveer t.h.v. Mirabrug) met horecazaak door middel van een concessieovereenkomst.

Het kohier met lasten en voorwaarden ligt ter inzage en is te bekomen op de burelen van de afdeling vergunningen, Marktplein 1, 9220 Hamme iedere werkdag en zaterdag van 8.45 u. tot 12.00 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u. of aan te vragen via e-mail. Voor meer info kan je hiervoor terecht bij mevr. Birgit Thierens (niet beschikbaar op woensdagen). (052/47.55.61) of bth@hamme.be .

Kijkdagen

Het Brugwachtershuisje kan bezichtigd worden tijdens de twee kijkdagen op 19 februari 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u. en op 6 maart 2018 van 10.00 u. tot 12.00 u. Voor bijkomende bezichtiging kan er ook via mevr. Birgit Thierens een afspraak gemaakt worden.

De inschrijvingen worden bij aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dienen uiterlijk toe te komen op 3 april 2018.

Deel deze pagina