2
aug
2018

Het gemeentebestuur organiseert een openbare aanbesteding voor de uitbating van een toeristisch informatiepunt (brugwachtershuisje Hamveer t.h.v. Mirabrug) met horecazaak door middel van een concessieovereenkomst.

Het kohier met lasten en voorwaarden ligt ter inzage en is te bekomen op de burelen van de dienst toerisme, Marktplein 1, 9220 Hamme iedere werkdag en zaterdag van 8.45 u. tot 12.00 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u. of aan te vragen via mail. Voor meer info kan je de dienst toerisme contacteren (tel. 052 47 56 04 of toerisme@hamme.be.
Het Brugwachtershuisje kan bezichtigd worden op afspraak via dienst Toerisme.

De inschrijvingen worden bij aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dienen uiterlijk toe te komen op 18 september 2018.

Deel deze pagina