Als jij een woning verhuurt, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. Afhankelijk van de gescoorde punten is het attest geldig voor 5 of 10 jaar.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning.

Het attest vervalt als:

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat

Voorwaarden

Je bent eigenaar-verhuurder van de woongelegenheid.

Procedure

Maak een afspraak bij de huisvestingsambtenaar op het nummer 052 47 55 63.

Regelgeving

  • De Vlaamse Wooncode en Kwaliteitsbesluit

Deel deze pagina