De hygiënemaatregelen blijven essentieel

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Geef elkaar geen hand of kus.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboog.

Houd 1,5 meter afstand

De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten (max. 1 persoon), voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is in een vaste bubbel. Maar blijf hier ook jouw gezond verstand gebruiken. Wie de afstand niet kan respecteren, moet een mond-neusmasker dragen.

Mond-neusmaskers verplicht

Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar in:

 • winkels en winkelcentra;
 • bioscopen;
 • theater-, concert- en conferentiezalen;
 • auditoria;
 • gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • musea;
 • bibliotheken;
 • casino's en de speelautomatenhallen;
 • handelsbeurzen (met inbegrip van de salons);
 • winkelstraten, markten, kermissen en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij tijdens het eten/drinken of wanneer je aan tafel zit.

Het dragen van een mond-neusmasker is eveneens verplicht op plaatsen, activiteiten, ... waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden.

BIJKOMENDE MOND-NEUSMASKERVERPLICHTING IN OOST-VLAANDEREN

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, heeft beslist om in alle gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen een mond-neusmasker te verplichten:

 • in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • op alle recyclageparken;
 • van maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november 2020, de periode rond Allerheiligen, op de openbare begraafplaatsen en de parkings ervan.

Bovendien verplicht de gouverneur alle Oost-Vlamingen vanaf de leeftijd van 12 jaar om op het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen altijd een mond-neusmasker bij zich te hebben en dat te tonen op vraag van de politie.

BIJKOMENDE MOND-NEUSMASKERVERPLICHTING IN HAMME

De lokaal bestuur van Hamme heeft beslist - op advies van de lokale veiligheidscel - om bijkomende een mond-neusmasker te verplichten:

 • op de wekelijkse zaterdagmarkt;
 • in een straal van 100 meter rond de schoolin- en uitgangen, uitgezonderd tijdens de vakantieperiodes.

UITZONDERINGEN

Wanneer het dragen van een mond-neusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mond-neusmasker, een alternatief in stof of een gelaatscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichtingen.

Wees aandachtig voor risicogroepen

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die gevoelig zijn voor het virus:

 • mensen ouder dan 65 jaar
 • mensen met diabetes (type 2) in combinatie met obesitas
 • mensen problemen met het hart, longen of nieren
 • mensen die gevoelig zijn voor infecties

Beperk daarom zoveel mogelijk contact tussen kinderen en ouderen. De kans dat kinderen ernstig ziek worden is bijzonder klein, maar ze kunnen het wel heel gemakkelijk verspreiden.

Beperk nauwe contacten

Onder 'nauwe contacten' verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder mond-neusmasker. In deze fase van de epidemie is het aantal nauwe contacten beperkt tot 1 persoon (buiten het huishouden).

Niet-georganiseerde samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend). Elke burger moet een lijst bijhouden met alle (nauwe) contacten die hij/zij heeft gehad. Deze gegevens heb je nodig om contact tracing mogelijk te maken.

Doe je activiteiten liefst buiten

Buitenactiviteiten moet waar mogelijk de voorkeur krijgen. Kan dit niet? Zorg er dan zeker voor dat de ruimtes voldoende verlucht worden.

Deel deze pagina