Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buiten komen om:

  • te gaan werken (ingeval telewerk niet mogelijk is);
  • een verplaatsing te doen in het kader van je werk;
  • naar de winkel (voedingswinkel, apotheek) te gaan;
  • naar de bankautomaat te gaan;
  • naar de dokter te gaan (medische zorgen);
  • hulp te bieden aan kwetsbare personen;
  • fysieke activiteiten (wandelen, fietsen, lopen) in openlucht uit te oefenen (mits inachtneming van social distancing).

Deze maatregelen gelden tot en met 19 april.

Wat gebeurt er als ik de regels niet naleef?

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin. De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mag ik nog gaan wandelen?

Ja, fysieke buitenactiviteiten (wandelen, lopen, fietsen) worden aanbevolen, maar alleen met de personen die onder hetzeldfe dak wonen of met één vriend(in). Dit mag enkel wanneer je de 'social distancing' van 1,5 meter respecteert.

Geldt er een samenscholingsverbod?

Ja, alle samenscholingen voor meer dan 2 personen zijn verboden. De volgende zaken zijn daar bovenop verboden:

  • alle privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
  • alle schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
  • alle activiteiten van de erediensten.

Deel deze pagina