Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven om externe contacten te beperken. Je kan je huis enkel verlaten voor volgende zaken:

 • om te gaan werken (ingeval telewerk niet mogelijk is);
 • een verplaatsing te doen in het kader van je werk, met inbegrip woon-werkverkeer;
 • om naar de winkel te gaan (opsomming zie 'Winkels en markten');
 • om naar de markt te gaan;
 • om toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
 • om toegang te hebben tot medische zorgen (bv. dokter);
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen of voor kwetsbare personen;
 • om tegemoet te komen aan de familiale noden, zoals een bezoek brengen aan partner of kinderen of kinderen in het kader van co-ouderschap;
 • om te zorgen voor dieren;
 • om de verplaatsingen i.h.k.v. vrijwilligerswerk binnen een bedrijf van een cruciale sector of essentiële dienst uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
 • om individuele fysieke activiteiten in open lucht uit te oefenen die geen fysieke contacten impliceren (mits inachtneming van social distancing) met maximum twee, steeds dezelfde, personen of om te gaan trainen/sporten in clubverband (in het bijzijn van een coach);
 • om naar musea of andere bezienswaardigheden (bv. historische gebouwen, natuur- en dierenparken) te gaan;
 • om verplaatsingen uit te voeren in het kader van de verkoop of het verhuren van onroerende goederen.

Uitbreiding sociale contacten

Elk gezin kan thuis maximaal vier - altijd dezelfde - personen ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het aan te raden om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Openbaar vervoer

Iedere burger vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, op het perron of een halte, in de bus, de metro, de tram, de trein, het veer of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Wat gebeurt er als ik de regels niet naleef?

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin. De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Geldt er een samenscholingsverbod?

Ja, alle samenscholingen van meer dan 3 personen zijn verboden, met uitzondering van trainingen/sporten in clubverband. De volgende zaken zijn daar bovenop verboden:

 • alle privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard (lees 'Evenementen en activiteiten' voor de toegestane afwijkingen voor activiteiten van sportieve aard);
 • alle (één of meerdaagse) schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
 • alle activiteiten van de erediensten (lees 'Huwelijken, jubilea en begrafenissen' voor de toegestane afwijkingen).

Exit strategie

Op basis van het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exit strategie bepaald. De exit strategie maakt het mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Opgelet, het afbouwen van de maatregelen kan enkel als de omstandigheden het toelaten.

Raadpleeg hier de verschillende fasen van de afbouwstrategie.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina