Heel wat B2B-bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun productie verderzetten.

Telewerk blijft aanbevolen in alle niet-essentiële beroepen en voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent. Is telewerk niet mogelijk, dan moet de werkgever zelf de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen nemen om een veilige werkplek in te richten.

Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om anderhalve meter afstand te bewaren tussen werknemers en moeten er mondmaskers beschikbaar zijn wanneer die sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Meer info over hoe je als werkgever een veilige herstart organiseert, vind je in generieke gids 'Veilig aan het werk'.

Behoort je bedrijf tot een cruciale sector of een essentiële dienst? Werden de activiteiten niet onderbroken en werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen? Dan kan je de generieke gids als inspiratiebron gebruiken.

Steunmaatregelen voor handelaars en ondernemers

De maatregelen in functie van het coronavirus hebben onvermijdelijk gevolgen voor onze lokale ondernemers. Raadpleeg het overzicht van de economische steunmaatregelen die de verschillende overheden en hun instanties hebben genomen.

Exit strategie

Op basis van het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exit strategie bepaald. De exit strategie maakt het mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Opgelet, het afbouwen van de maatregelen kan enkel als de omstandigheden het toelaten.

Raadpleeg hier de verschillende fasen van de afbouwstrategie.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina