Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Een goede persoonlijke hygiëne blijft de belangrijkste manier om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Basisregels

 • Blijf maximaal thuis.
 • Enkel noodzakelijke verplaatsingen (werk, eten kopen, dokter, apotheek) zijn nog toegelaten.
 • Elke bijeenkomst is verboden.

Wat zijn de hygiënemaatregelen die je zelf kan nemen?

 • Hou voldoende afstand (min. 1,5 m) (social distancing)
 • Beperk zoveel mogelijk contacten tussen gezonde personen en een mogelijk besmette persoon.
 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen.
 • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden. Wees ook aandachtig voor risicogroepen.
 • Strikte handhygiëne: was regelmatig jouw handen en droog ze af met een papieren handdoekje. Gooi dit handdoekje nadien ook meteen in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Goede hygiëne bij hoesten, niezen of snuiten aangeraden: hoesten en niezen in een papieren wegwerpzakdoekje of in de elleboog.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Wie ziek is, blijft thuis en raadpleegt telefonisch de huisarts.

Wat doet de gemeente Hamme?

De veiligheidscel van de gemeente Hamme en alle verschillende diensten zoals woonzorgcentra, kinderdagverblijven, ... volgen alle evoluties van nabij op. We volgen hiervoor nauwgezet de instructies van het Nationaal Crisiscentrum, de FOD Volksgezondheid en de bevoegde Vlaamse Agentschappen.

Bekijk hier de overzichtspagina.

Blijf op de hoogte

Informeer je steeds bij betrouwbare bronnen en volg actief de kanalen van de overheid. De FOD Volksgezondheid brengt tevens alle belangrijke informatie samen op één website: www.info-coronavirus.be.

Deel deze pagina