Na een positieve evolutie van de coronacijfers in onze gemeente, besliste het college van burgemeester en schepenen op advies van de lokale veiligheidscel om de extra genomen maatregelen te versoepelen. De tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 27 juli wordt opgeheven en vervangen door de politieverordening van de burgemeester van 27 augustus.

Culturele activiteiten

Culturele activiteiten kunnen vanaf 1 september opnieuw georganiseerd worden. Dit volgens de specifieke sectorprotocollen en rekeninghoudend met onderstaande extra criteria:

  • in een vaste bestaande infrastructuur die gebruikelijk dienst doet voor soortgelijke activiteiten;
  • verplicht met zittend publiek;
  • capaciteit van de activiteit wordt bepaald op basis van de vrije (zaal-)oppervlakte (1 pers. per 4m2), tenzij anders bepaald in het sectorprotocol;
  • verplichte reservatie van de aanwezigen vooraf aan de activiteit;
  • verplichte registratie van de aanwezigen + gegevens overmaken aan de lokale veiligheidscel;
  • positief advies verkrijgen van de lokale veiligheidscel (zie procedure).

Organisatoren van culturele activiteiten die niet kunnen doorgaan met een zittend publiek, dienen een aanvraag te richten aan de lokale veiligheidscel. De veiligheidscel onderzoekt - in overleg met de organisator - of de activiteit al dan niet kan toegelaten worden en welke (extra) maatregelen er eventueel moeten genomen worden.

Procedure aanvragen advies lokale veiligheidscel
  • Vul het aanvraagformulier evenementen in en bezorg dit aan de dienst noodplanning (noodplanning@hamme.be).
  • Maak een afspraak met de dienst noodplanning voor een plaatsbezoek en voor het opmaken van een eventscan.
  • Het volledige aanvraagdossier met de resultaten van de eventscan worden besproken in lokale veiligheidscel.
  • De organisator/initiatiefnemer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het advies.

Sportwedstrijden

Vanaf 1 september zijn opnieuw toeschouwers toegelaten tijdens sportwedstrijden conform de protocollen van de sportfederatie. De sportclubs dienen de richtlijnen in de protocollen strikt op te volgen en erop toe te zien dat ze nageleefd worden. Groepskleedkamers en -douches blijven gesloten.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina