Er werd een tijdelijk triagecentrum opgericht. Op deze manier komen besmette coronapatiënten niet in contact met andere patiënten in het ziekenhuis of in een wachtzaal.

Symptomen COVID-19

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Andere symptomen kunnen zijn: ernstige en plotselinge vermoeidheid, verlies van smaak en/of geur, diarree, huiduitslag.

Sommige mensen hebben het virus maar hebben geen symptomen. Zij kunnen het virus via druppeltjes die vrijkomen door hoesten of niezen echter wel verspreiden via de lucht. Je raakt besmet als je die druppeltjes inademt of via je handen in de mond, neus of ogen krijgt. Daarom is het van groot belang dat we met z’n allen afstand bewaren, een goede handhygiëne toepassen en een mondmasker dragen op drukke openbare plaatsen.

Wanneer   je laten testen?

Raadpleeg de flowchart 'testen, quarantaine of isolatie'.

Vertoon je symptomen?

  • Meld je telefonisch aan op weekdagen bij de eigen huisarts, in het weekend bij de huisartsenwachtpost: tel. 052 730 100.
  • De huisarts zal je indien nodig doorverwijzen naar het tijdelijke triagecentrum COVID-19 aan de Kroonveldlaan 40 (container voor de huisartsenwachtpost). 
  • Breng je identiteitskaart mee.
OPGELET! Spontaan aanmelden bij het triagecentrum is niet mogelijk!

Deel deze pagina