Religieuze diensten

Alle religieuze diensten (eucharistievieringen, gebedsdiensten, ...) worden opgeschort. Er wordt een afwijking toegestaan voor religieuze diensten die worden opgenomen met de bedoeling ze via de beschikbare kanalen te verspreiden. De plechtigheid mag uitsluitend plaatsvinden met de personen (max. 10 pers.) die verantwoordelijk zijn voor de opname. De social distancing dient gewaarborgd te worden. De plaats van de plechtigheid blijft wel gesloten voor het publiek.

Begrafenissen

Begrafenisceremonies zijn toegestaan, maar enkel in aanwezigheid van max. 30 personen met een afstand van min. 1,5 meter tussen elke persoon. Het blootstellen van het lichaam van de overledene is ook verboden.

Huwelijken

Burgerlijke huwelijken mogen plaatsvinden:

  • Trouwen in Hamme: Naast het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen max. 20 personen* het burgerlijk huwelijk bijwonen in de trouwzaal.
  • Trouwen in Moerzeke: Gaat de voorkeur uit naar de oude raadzaal in het gemeentehuis van Moerzeke, dan kunnen er naast het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand max. 10 personen* het huwelijk bijwonen.

Er dient steeds rekening gehouden te worden met de social distancing. Ook religieuze huwelijken mogen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor neem je contact op met je religieuze gemeenschap.

(*) Het aantal personen wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de zaal en rekeninghoudend met de nodige veiligheidsvoorschriften.

Jubilea

Jubilea en vieren van 100-jarigen worden uitgesteld.

Exit strategie

Op basis van het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exit strategie bepaald. De exit strategie maakt het mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Opgelet, het afbouwen van de maatregelen kan enkel als de omstandigheden het toelaten.

Raadpleeg hier de verschillende fasen van de afbouwstrategie.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina