Met een mond-neusmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat, vliegen er druppels rond. Het mond-neusmasker houdt de druppels tegen en voorkomt dat je anderen besmet.

Wanneer draag je een mond-neusmasker?

Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar in:

 • winkels en winkelcentra;
 • bioscopen;
 • theater-, concert- en conferentiezalen;
 • auditoria;
 • gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • musea;
 • bibliotheken;
 • casino's en de speelautomatenhallen;
 • handelsbeurzen (met inbegrip van de salons);
 • winkelstraten, markten, kermissen en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij tijdens het eten/drinken of wanneer je aan tafel zit.

Het dragen van een mond-neusmasker is eveneens verplicht op plaatsen, activiteiten, ... waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden.

BIJKOMENDE MOND-NEUSMASKERVERPLICHTING IN OOST-VLAANDEREN

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, heeft beslist om in alle gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen een mond-neusmasker te verplichten:

 • in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • op alle recyclageparken;
 • van maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november 2020, de periode rond Allerheiligen, op de openbare begraafplaatsen en de parkings ervan;

Bovendien verplicht de gouverneur alle Oost-Vlamingen vanaf de leeftijd van 12 jaar om op het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen altijd een mond-neusmasker bij zich te hebben en dat te tonen op vraag van de politie.

BIJKOMENDE MOND-NEUSMASKERVERPLICHTING IN HAMME

De lokaal bestuur van Hamme heeft beslist - op advies van de lokale veiligheidscel - om bijkomende een mond-neusmasker te verplichten:

 • op de wekelijkse zaterdagmarkt;
 • in een straal van 100 meter rond de schoolin- en uitgangen, uitgezonderd tijdens de vakantieperiodes.

UITZONDERINGEN

Wanneer het dragen van een mond-neusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mond-neusmasker, een alternatief in stof of een gelaatscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichtingen.

Hoe zet je een mond-neusmasker juist op?

 • Was je handen grondig alvorens het mond-neusmasker op te zetten.
 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van jouw masker.
 • Begin jouw masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op jouw neus. Bind het vast aan de onderkant door jouw kin te bedekken.
 • Het mond-neusmasker moet jouw neus, mond en kin bedekken en moet goed aansluiten aan de zijkanten.

Hoe draag je het mond-neusmasker op een veilige manier? 

 • Raak het mond-neusmasker zo weinig mogelijk aan zodra je het hebt opgezet.
 • Als jouw mond-neusmasker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan om het terug te bevestigen.
 • Vermijd om jouw masker te vaak op en af te zetten.
 • Het mond-neusmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld een leerkracht die lesgeeft voor de klas) veranderd worden of sneller wanneer het vochtig of zichtbaar vuil is.

Afzetten van het mond-neusmasker

 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan om jouw mond-neusmasker af te zetten.
 • Was jouw handen grondig nadat je het masker hebt afgezet.
 • Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (bijvoorbeeld om te drinken), leg het dan op een propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een luchtdoorlatend zakje.

Wassen van een stoffen mond-neusmasker

 • Het stoffen mond-neusmasker moet na elk gebruik gewassen worden.
 • Het mond-neusmasker moet gewassen worden met wasmiddel in de wasmachine op 60°C met de rest van de was of het kan gekookt worden in een kookpot die enkel hiervoor gebruikt wordt. Wanneer  je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken.
 • Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan zeker grondig jouw handen.
 • Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kunt gebruiken. Het is dus aangeraden om een voorraad maskers te hebben.

Bewaren van het masker

 • Laat jouw gebruikte mond-neusmasker niet rondslingeren: mond-neusmaskers horen niet thuis in je broekzak, in de frigo/diepvriezer of aan een haakje in de auto!
 • Kies een vaste en propere plaats voor jouw maskers en bewaar ze bij voorkeur in een apart zakje.
 • Bewaar jouw gebruikte mond-neusmaskers bij in een aparte gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast.
 • Raak een mond-neusmasker nooit aan de binnenkant aan.

Deel deze pagina