Kleuter-, lager- en secundair onderwijs

De lessen en activiteiten (bv. één- of meerdaagse schooluitstappen) van kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs blijven opgeschort. Enkel de lessen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar werden vanaf 18 mei gefaseerd opgestart. De lessen worden gegeven in kleinere groepen, op verschillende tijdstippen.

Opvang blijft voorzien voor ouders die gaan werken en geen opvang hebben. In de kleuterscholen blijven de lessen opgeschort. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten. Onze Hamse basisscholen hebben heel wat maatregelen genomen om het veilig te houden. Raadpleeg jouw onderwijsinstelling voor meer informatie.

Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs met uitzondering van de stages voor de studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg.

Kinderopvang

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (IBO De Roefel en kinderdagverblijf De Kiezel) zal tot nader order gesloten blijven. Kinderdagverblijf Zonnebloem blijft geopend.

Raadpleeg de veelgestelde vragen m.b.t. de genomen maatregelen en de impact op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind&Gezin.

Internaten en opvangtehuizen

De internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen blijven open.

Exit strategie

Op basis van het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exit strategie bepaald. De exit strategie maakt het mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Opgelet, het afbouwen van de maatregelen kan enkel als de omstandigheden het toelaten.

Raadpleeg hier de verschillende fasen van de afbouwstrategie.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina