Kleuter-, lager- en secundair onderwijs

De lessen en activiteiten (bv. schooluitstappen) van kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden opgeschort. Concreet zijn er nog 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie de school de opvang voorziet:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie) uitoefenen.
  • Kinderen en jongeren in een medische of sociaal kwetsbare situatie.
  • Kinderen die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden.

Raadpleeg jouw onderwijsinstelling voor meer informatie.

Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

Kinderopvang

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (IBO De Roefel en kinderdagverblijf De Kiezel) zal tot nader order gesloten blijven. Kinderdagverblijf Zonnebloem blijft geopend.

Raadpleeg de veelgestelde vragen m.b.t. de genomen maatregelen en de impact op de hulp- en dienstverlening van Jeugdhulp en Kind&Gezin.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina