Boek een afspraak voor het recyclagepark Zwaarveld

Recyclagepark Zwaarveld

Op het recyclagepark kan je enkel terecht met dringend afval en na het maken van een online afspraak. Wie een bezoek kan uitstellen, moet zeker thuis blijven. Verko neemt deze maatregelen om een massale toestroom naar de parken te vermijden en de social distancing te kunnen garanderen voor medewerkers en bezoekers.

Bijkomend aanvaardt Verko voorlopig de volgende afvalstoffen niet: batterijen, oud textiel en asbesthoudend materiaal.

Verko vraagt alle inwoners om hoffelijk te blijven en de richtlijnen na te leven:
 
  • Beperking qua aantal bezoekers die gelijktijdig op het park mogen.
  • Kom enkel wanneer je geen ziektesymptomen vertoont
  • Respecteer de gangbare hygiënemaatregelen.
  • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel wanneer je hulp nodig hebt bij het lossen, is een tweede persoon toegelaten.
  • Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegelaten.
  • Blijf tijdens het wachten in je wagen zitten.
  • Betalen kan enkel met bancontact, cash wordt niet aanvaard.
  • Respecteer de 1,5 meter afstand tot de parkeerwachters en andere bezoekers.

Afvalophaling

De huis-aan-huisinzameling blijft voorlopig gegarandeerd. De communicatie over eventuele wijzigingen gebeurt via www.dds-verko.be.

Belangrijk!

Papieren zakdoekjes horen NIET thuis bij het papier en het karton en plastic wegwerphandschoenen NIET in de blauwe PMD-zak. Zowel de papieren zakdoekjes, als de wegwerphandschoenen gooi je weg in de restafvalzak (gele zak). Gelieve hierop te letten. Denk ook aan de gezondheid van de afvalophalers.

Exit strategie

Op basis van het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exit strategie bepaald. De exit strategie maakt het mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Opgelet, het afbouwen van de maatregelen kan enkel als de omstandigheden het toelaten.

Raadpleeg hier de verschillende fasen van de afbouwstrategie.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina