Volg deze 6 gouden regels:

De hygiënemaatregelen blijven essentieel

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Geef elkaar geen hand of kus.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboog.

Houd 1,5 meter afstand

De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is in een vaste bubbel. Maar blijf hier ook jouw gezond verstand gebruiken. Wie de afstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

Mondmaskers verplicht

Het dragen van een mondmasker is verplicht in:

 • winkels en winkelcentra
 • bioscopen
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • gebedshuizen
 • musea
 • bibliotheken
 • openbaar vervoer (incl. stations en perrons)
 • contactberoepen (bv. kappers)

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in andere situaties, zeker op plekken waar veel zijn. Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet nakomen in beschreven omstandigheden, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit.

Ter herinnering: mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Er zijn ook bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Wees aandachtig voor risicogroepen

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die gevoelig zijn voor het virus:

 • mensen ouder dan 65 jaar
 • mensen met diabetes (type 2) in combinatie met obesitas
 • mensen problemen met het hart, longen of nieren
 • mensen die gevoelig zijn voor infecties

Beperk daarom zoveel mogelijk contact tussen kinderen en ouderen. De kans dat kinderen ernstig ziek worden is bijzonder klein, maar ze kunnen het wel heel gemakkelijk verspreiden.

Spreek af met maximum 15 personen per week

Het is mogelijk om wekelijks met 15 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (= uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 15 personen mogen elke week veranderen.

Beperk het aantal personen bij groepsactiviteiten

Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bv. op restaurant, op uitstap, ...).

Spreek in openlucht af

Buitenactiviteiten moet waar mogelijk de voorkeur krijgen. Kan dit niet? Zorg er dan zeker voor dat de ruimtes voldoende verlucht worden en tracht na het bezoek ook de oppervlakken (tafel, deurklink, toiletbril, ...) te ontsmetten.

Deel deze pagina