Volg deze 6 gouden regels:

De hygiënemaatregelen blijven essentieel

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Geef elkaar geen hand of kus.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboog.

Houd 1,5 meter afstand

De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is in een vaste bubbel. Maar blijf hier ook jouw gezond verstand gebruiken. Wie de afstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

Mondmaskers verplicht

Het dragen van een mondmasker is verplicht in:

 • winkels en winkelcentra;
 • bioscopen;
 • theater-, concert- en conferentiezalen;
 • auditoria;
 • gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • musea;
 • bibliotheken;
 • casino's en de speelautomatenhallen;
 • winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid;
 • openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
 • markten (met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten), kermissen en handelsbeurzen (met inbegrip van de salons);
 • inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten;
 • tijdens evenementen;
 • tijdens betogingen;
 • en bij begrafenissen en crematies, burgerlijkehuwelijken, de collectieve uitoefening van de erediensten de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Via de politieverordening betreffende de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme werd eveneens beslist dat het dragen van een mondmasker in Hamme verplicht is:

 • op drukke openbare plaatsen waar de social distancing van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden (uitzondering zijn de -12 jarigen en de mensen met een medisch attest);
 • en in de publiek toegankelijke ruimtes van alle gemeentelijke infrastructuur (bv. het administratief centrum, de sporthallen, het cultureel centrum Jan Tervaert, ...).

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet nakomen in beschreven omstandigheden, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het geldende Ministerieel Besluit.

Ter herinnering: mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Er zijn ook bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Wees aandachtig voor risicogroepen

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die gevoelig zijn voor het virus:

 • mensen ouder dan 65 jaar
 • mensen met diabetes (type 2) in combinatie met obesitas
 • mensen problemen met het hart, longen of nieren
 • mensen die gevoelig zijn voor infecties

Beperk daarom zoveel mogelijk contact tussen kinderen en ouderen. De kans dat kinderen ernstig ziek worden is bijzonder klein, maar ze kunnen het wel heel gemakkelijk verspreiden.

Spreek af met maximum 5 personen per huishouden

Elk huishouden mag maximum 5, steeds dezelfde, personen ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, ook als deze privébijeenkomsten plaatsvinden op publiek toegankelijke plaatsen zoals in een restaurant, een pretpark, ... Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend in deze 5 personen.

Samenscholingen met meer dan 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) in het kader van privébijeenkomsten zijn niet toegelaten. Onder 'samenscholingen' worden ook recepties en banketten met privékarakter verstaan.

Elke burger moet een lijst bijhouden met alle (nauwe) contacten die hij/zij heeft gehad. Deze gegevens heb je nodig om contact tracing mogelijk te maken.

Spreek in openlucht af

Buitenactiviteiten moet waar mogelijk de voorkeur krijgen. Kan dit niet? Zorg er dan zeker voor dat de ruimtes voldoende verlucht worden en tracht na het bezoek ook de oppervlakken (tafel, deurklink, toiletbril, ...) te ontsmetten.

Deel deze pagina