Sinds vandaag, 17 november 2020, is er een nieuw burgemeestersbesluit van kracht betreffende het verbod tot occasionele verkopen met niet-commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor-)bereiding en levering van deze verkopen. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en geldt tot en met zondag 3 januari 2021.

Het burgemeesterbesluit werd genomen na overleg met de gouverneur en het lokaal bestuur en op advies van de lokale veiligheidcel en de medische discipline. De veiligheidscel evalueert wekelijks de lokale situatie. De recente cijfers tonen duidelijk aan dat het virus nog steeds actief circuleert in alle leeftijdsgroepen van onze bevolking.

Verenigingen

Hoe goed de acties van onze verenigingen ook bedoeld zijn, door het organiseren van dergelijke verkopen wordt er - onrechtstreeks - voor heel wat extra contacten, tussen leden en het leveren/afhalen, gezorgd. Het is nog steeds noodzakelijk om alle niet-essentiële contacten maximaal te vermijden om zo de verspreiding van het virus in te perken.

Uitzondering

De lokale veiligheidscel maakt wel een uitzondering voor bedelingen en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire organisaties in het kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties.

Aanvullende bepalingen

Het burgemeestersbesluit inzake het verbod tot occasionele verkopen met niet-commercieel karakter vormt een aanvulling op het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het Ministerieel Besluit van 28 oktober en is een aanvulling op/verlenging van het besluit van de gouverneur van 4 november.

Deel deze pagina