Winkels, handelszaken en vrije beroepen

Alle handelzaken, winkels, vrije beroepen en andere middenstand die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen open voor het publiek, met uitzondering van:

 • de schoonheidssalons*;
 • de niet-medische pedicurezaken*;
 • de nagelsalons*;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers*;
 • de wellnesscentra (met inbegrip van sauna's);
 • de fitnesscentra;
 • de tatoeage- en piericingsalons*;
 • de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren.

(*) Deze categorie van handelszaken mogen vanaf maandag 18 mei hun activiteiten terug hervatten.

Voor bovenstaande ondernemingen de niet open mogen voor het publiek zijn diensten aan huis niet toegelaten.

De handelszaken en winkels die goederen en diensten aanbieden aan consumenten die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden:

 • 1 klant per 10m2 gedurende een periode van maximum 30 min. (uitzondering voor winkels met een oppervlakte kleiner dan 20 m2: deze zaken mogen wel max. 2 klanten ontvangen mits een afstand van 1,5 meter gegarandeerd is).
 • Het wordt sterk aangeraden om als klant een neus- en mondbescherming te dragen.
 • De handelaars en winkeliers zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkplek- en winkelomgeving (o.a. te voorzien in noodzakelijke handhygiëne voor zowel personeel als klanten).
 • Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk alleen te gaan winkelen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar dienen begeleid te zijn van een ouder.
 • Boodschappen doen moet in de buurt van de woning of de werkplek gebeuren. Dag- en winkeluitstappen zijn verboden.

Bijkomende modaliteiten voor contactberoepen

In de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de kapperszaken en barbiers en de tatoeage- en piercingssalons gelden bij het ontvangen van klanten de volgende bijkomende modaliteiten:

 • Er mag enkel gewerkt worden op afspraak.
 • De klant mag slechts in het salon of handelszaak aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is. Ingeval van dienstverlening aan huis, mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
 • De wachtruimtes en de toiletten (behalve in noodgevallen) mogen niet door de klant worden gebruikt.
 • Iedere klant ouder dan 18 jaar dient verplicht een neus- en mondbescherming te dragen. Behalve en uitsluitend voor de duur voor een behandeling aan het gelaat.
 • De werkstations dienen min. 1,5 meter van elkaar geplaatst te worden.
 • De dienstverlener neemt gepaste hygiëne- en veiligheidsmaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en de werkstations te desinfecteren tussen elke klant.
 • Er mag tevens geen voeding of drank worden aangeboden.

Voor wat betreft winkels en ondernemingen die op afspraak werken (bv. advocaten, notarissen, binnenhuisarchitecten, juweliers, keukenwinkels, ...), deze kunnen klanten ontvangen zoals gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen.

Openingsuren winkels en handelszaken: gewoonlijke openingsuren en -dagen
Openingsuren nachtwinkels: het normale openingsuur tot max. 22.00 u.

Handelszaken kunnen hier een affiche met preventieve maatregelen downloaden. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, is er een praktische gids 'Gids voor de opening van handel'. Deze gids bevat o.a. richtlijnen voor handelaars en klanten.

Steun onze lokale handelszaken!

Heel wat Hamse handels- en horecazaken organiseren levering aan huis, afhaal of drive-in.

Markten

De wekelijkse zaterdagmarkt zal vanaf zaterdag 23 mei opnieuw plaatsvinden op het Tweebruggenplein. Om het marktgebeuren in veilige omstandigheden te kunnen laten verlopen worden vanuit de Nationale Veiligheidsraad een aantal maatregelen opgelegd:

 • Er wordt éénrichtingsverkeer voor de marktbezoekers ingericht, met 1 afzonderlijke ingang (kruispunt Drapstraat-Tweebruggenplein -> t.h.v. café Barbaar) en 1 afzonderlijke uitgang (kruispunt Guido Gezellelaan-Sportpleinstraat -> t.h.v. café Goalkeeper).
 • Beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten: dit is afhankelijk van het aantal lopende meter kraam.
 • Zowel marktkramers als hun personeel dragen een neus- en mondbescherming. Ook voor bezoekers is het aan te raden om een mondmasker te dragen.
 • Er wordt bij de in-/uitgang  van de markt ontsmettingsalcohol ter beschikking gesteld.
 • We raden aan om alleen naar de markt te komen, zich te beperken tot de noodzakelijke aankopen en niet langer te blijven dan strikt nodig.
 • Voeding en dranken mogen niet ter plaatse geconsumeerd worden.

Raadpleeg het éénrichtingsverkeersplan voor de wekelijkse zaterdagmarkt.

De wekelijkse rommel- en antiekmarkt blijft wel verboden.

Een individuele ambulante activiteit (zowel voedings- als niet-voedingsgerelateerd) mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.

Steunmaatregelen voor handelaars en ondernemers

De maatregelen in functie van het coronavirus hebben onvermijdelijk gevolgen voor onze lokale ondernemers. Raadpleeg het overzicht van de economische steunmaatregelen die de verschillende overheden en hun instanties hebben genomen.

Exit strategie

Op basis van het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exit strategie bepaald. De exit strategie maakt het mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Opgelet, het afbouwen van de maatregelen kan enkel als de omstandigheden het toelaten.

Raadpleeg hier de verschillende fasen van de afbouwstrategie.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina