Winkels, handelszaken en vrije beroepen

Alle handelzaken, winkels, vrije beroepen en andere middenstand die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen open voor het publiek, met uitzondering van:

 • de publieke wellnesscentra (met inbegrip van jacuzzi's, stoomcabines, hammams en sauna's).

Bovenstaande ondernemingen kunnen uitsluitend openen indien het gebruik van de opgesomde ruimtes privé is.

Deze ondernemingen moeten gegevens van de klant bijhouden in het kader van de contactopsporing. De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Dezecontactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd worden.

Voorwaarden opening handelszaken

De handelszaken en winkels die goederen en diensten aanbieden aan consumenten die mogen openen voor het publiek mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden:

 • Iedere klant ouder dan 12 jaar dient verplicht een neus- en mondbescherming te dragen.
 • Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan 30 minuten, behalve in geval van een afspraak.
 • Als volwassene mag je een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
 • 1 klant per 10m2 gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk en strikt gebruikelijk. (uitzondering voor winkels met een oppervlakte kleiner dan 20 m2: deze zaken mogen wel max. 2 klanten ontvangen mits een afstand van 1,5 meter gegarandeerd is).
 • Duid buiten de winkel of in de etalage het maximum aantal klanten aan dat tergelijkertijd binnen mag zijn. Voorzie hiervoor bv. een maximaal aantal winkelkarren, -mandjes of een ander voorwerp dat toelaat om de capaciteit te tellen.
 • Zorg voor maximale hygiëne in de winkel en stel handgel ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de winkel (bv. pashokjes).
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen. 
 • Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden. 
 • Werk indien mogelijk met bestellingen en spreek afhaaluren af. Denk bijvoorbeeld na over het invoeren van een afsprakensysteem voor je klanten. 
 • Afficheer de algemene richtlijnen voor je klanten.
 • Bijkomende richlijnen: Generieke gids voor de opening van de handel

De handelaars en winkeliers zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkplek- en winkelomgeving.

Bijkomende modaliteiten voor contactberoepen

In de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de kapperszaken en barbiers en de tatoeage- en piercingssalons gelden bij het ontvangen van klanten de volgende bijkomende modaliteiten:

 • Er mag enkel gewerkt worden op afspraak.
 • De klant mag slechts in het salon of handelszaak aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is. Ingeval van dienstverlening aan huis, mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
 • De wachtruimtes en de toiletten (behalve in noodgevallen) mogen niet door de klant worden gebruikt.
 • Iedere klant ouder dan 12 jaar dient verplicht een neus- en mondbescherming te dragen. Behalve en uitsluitend voor de duur voor een behandeling aan het gelaat.
 • De werkstations dienen min. 1,5 meter van elkaar geplaatst te worden.
 • De dienstverlener neemt gepaste hygiëne- en veiligheidsmaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en de werkstations te desinfecteren tussen elke klant.
 • Er mag tevens geen voeding of drank worden aangeboden.
 • Bijkomende richlijnen: Generieke gids voor de opening van de handel

Voor wat betreft winkels en ondernemingen die op afspraak werken (bv. advocaten, notarissen, binnenhuisarchitecten, juweliers, keukenwinkels, ...), deze kunnen klanten ontvangen zoals gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen.

Openingsuren winkels en handelszaken: gewoonlijke openingsuren en -dagen
Openingsuren nachtwinkels: het normale openingsuur tot max. 22.00 u.

Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, is er een praktische gids 'Gids voor de opening van handel'. Deze gids bevat o.a. richtlijnen voor handelaars en klanten.

Steunmaatregelen voor handelaars en ondernemers

De maatregelen in functie van het coronavirus hebben onvermijdelijk gevolgen voor onze lokale ondernemers. Raadpleeg het overzicht van de economische steunmaatregelen die de verschillende overheden en hun instanties hebben genomen.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina