Het lokaal bestuur van Hamme wil zijn dienstverlening stapsgewijs normaliseren. Sinds kort kan je - ENKEL OP AFSPRAAK - tijdens de openingsuren terecht bij onze administratieve diensten. Onze dienstverlening beperkt zich niet meer tot de dringende zaken, maar ook minder dringende bezoeken zijn opnieuw mogelijk.

Als je langskomt, zorgen we ervoor dat we de dienstverlening veilig kunnen afhandelen. Hygiënemaatregelen naleven en voldoende afstand bewaren zijn hierbij zeer belangrijk.

Thuisloket

Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van ons thuisloket! Via dit loket kan je documenten en attesten online aanvragen, zonder dat je naar het administratief centrum hoeft te komen. Het bespaart je niet alleen een verplaatsing, maar het is bovendien snel, gemakkelijk en veilig! We blijven je ook graag verder helpen via telefoon of e-mail.

Maak een afspraak

Wens je langs te komen bij één van onze administratieve diensten? Dan maak je vooraf eerst telefonisch een afspraak. De deuren van het gemeentehuis en het administratief centrum blijven gesloten. Enkel wanneer je een afspraak hebt, zal je na het aanmelden, effectief binnen gelaten worden.

Om iedereen snel en op een veilige manier verder te helpen, vragen we je het uur van de afspraak te respecteren en je tijdig aan te melden. Hygiënemaatregelen naleven en voldoende afstand bewaren zijn hierbij zeer belangrijk.

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
 • Burgerzaken - tel. 052 47 55 25
 • Economie - tel. 052 47 55 26
 • Gemeentewerken - tel. 052 47 55 23
 • Juridische dienst - tel. 052 47 55 55
 • Markten en foren - tel. 052 47 55 26
 • Milieu - tel. 052 47 55 22
 • Personeel - tel. 052 47 55 28
 • Samenleving en gezin - tel. 052 47 55 31
 • Schuldbemiddeling - tel. 052 47 55 56
 • Toerisme - tel. 052 47 55 30
 • Vergunningen - tel. 052 47 55 00

Heb je toch nog een andere dienst nodig? Bel dan naar het algemeen nummer 052 47 55 00.

VEILIGHEID EERSTE PRIORITEIT
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van het thuisloket! Lukt het niet of je hebt geen internetverbinding, maak dan een afspraak om langs te komen.
 • Kom alleen, tenzij het niet anders kan.
 • Meld je aan (parlofoon) vooraleer het administratief centrum te betreden.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
 • Hou voldoende afstand (min. 1,5 meter) tegenover de personeelsleden en andere inwoners.
 • Wacht je beurt af op de hiervoor aangeduide plaatsen (vloerstickers).
 • Wanneer er aan de loketten geen 1,5 meter kan gegarandeerd worden, is er een wand van plexiglas geplaatst.
 • De schoonmaakdienst heeft extra poetsrondes om loketten, deurenklinken, contactoppervlakken, ... schoon te maken.
 • Ben je ziek? Bel dan even om jouw afspraak te verschuiven naar een later moment.

Vrijetijdsdiensten

De vrijetijdsdiensten zoals toerisme, sport, jeugd en cultuur zijn gesloten voor het publiek. Deze diensten zijn tijdens de kantooruren wel bereikbaar via e-mail of telefoon.

Afhaalpunt bib Hamme

De huidige werking via afhaalpunt (Achterthof 92) wordt aangehouden tot en met 30 juni. In dit afhaalpunt kan je items uit de bibcollectie afhalen die je vooraf online hebt besteld. Bovendien werd de termijn van alle uitgeleende materialen verlengd tot 30 juni. Alle praktische informatie kan je raadplegen op de website van de bib.

Gemeentekassa

De gemeentekassa blijft voorlopig gesloten voor het publiek. Voor huisvuilzakken, GFT-stickers, blauwe zakken, ... kan je terecht bij een aantal lokale winkels (bv. Colruyt, Spar, ...).

Gemeenteraad - OCMW-raad - raadscommissies

Vanaf 6 april 2020 - en dit gedurende de hele periode van de federale fase - zullen de bestuursvergaderingen (de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) en de gemeenteraadscommissies) georganiseerd worden via digitale weg (videoconference).

Hierdoor kan de openbaarheid van deze vergaderingen niet doorgaan (burgemeestersbesluit 3 april 2020) en bijgevolg kunnen geïnteresseerden de vergaderingen ook niet bijwonen. Op deze manier vermijden/beperken we het contact tussen de raadsleden en de toehoorders. Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus tegengaan. De zittingsverslagen van de raden verlopen via opname. De opnames zullen, voor zover technisch mogelijk, gepubliceerd worden op www.hamme.be/bestuur.

Zitdagen burgemeester en schepenen

De burgemeester en schepenen houden opnieuw hun wekelijkse zitdag. Opgelet, je kan niet zomaar gaan in- en uitwandelen. Je dient vooraf eerst een afspraak te maken via het kabinet van de burgemeester of de betrokken schepenen. Hiervoor neem je rechtstreeks contact op met de betrokken schepen. Raadpleeg hun contactgegevens.

Zitdagen externe overheidsdiensten of -instellingen

Alle zitdagen van de externe overheidsdiensten (bv. zitdag pensioendienst, zitdag steunpunt O.O.G., ...) zijn opgeschort.

Exit strategie

Op basis van het advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exit strategie bepaald. De exit strategie maakt het mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Opgelet, het afbouwen van de maatregelen kan enkel als de omstandigheden het toelaten.

Raadpleeg hier de verschillende fasen van de afbouwstrategie.

Andere vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen van de overheid voor de laatste update.

Deel deze pagina