Nood aan een ruimte voor een vergadering, workshop, lessenreeks, jeugdactiviteit?

Dan kan je terecht in de danszaal van JC Den Appel! De danszaal leent zich voor allerlei activiteiten maar volgende activiteiten zijn uitgesloten: fuiven, optredens, feesten en eetfestijnen. Daarvoor kan je je wenden tot jeugdhuis 't Klokhuis voor de zaal op het gelijkvloers of andere zalen.

Procedure

Reservaties voor occasioneel gebruik dien je minimum 14 dagen op voorhand in.

Reservaties voor regelmatig gebruik op jaarbasis dien je in voor 1 september van ieder jaar. Deze aanvragen zullen behandeld worden door de gemeentelijke jeugdraad. De beslissing is de bevoegdheid van de college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

  • Gemeentebestuur en teams, gemeentelijke instellingen en gemeentelijke adviesraden: gratis
  • Erkende socio-culturele verenigingen (overeenkomstig het desbetreffende gemeentelijk reglement tot erkenning) gevestigd in Hamme: € 5,00/u.
  • Instellingen zonder winstoogmerk gevestigd in Hamme: € 15,00/u.
  • Instellingen met winstoogmerk en privé-personen gevestigd in Hamme: € 25,00/u.
  • Instellingen en privé-personen van buiten de gemeente: € 50,00/u.

Ben je niet zeker onder welk tarief je valt, neem dan gerust contact op met Team jeugd.

Deel deze pagina