Het lokaal bestuur Hamme werft aan:

Deskundige Personeel & Organisatie

niveau B1-B3 | voltijds | in statutair verband | met een wervingsreserve van 2 jaar

Functie:

Je zorgt als projectmedewerker van de teamverantwoordelijke mee voor de uitbouw van een duurzaam en strategisch HR-beleid. Je volgt actuele ontwikkelingen in HR op en kunt deze vertalen naar de concrete werking van een personeelsdienst binnen een lokaal bestuur.

De deskundige personeel en organisatie analyseert mee het personeelsbeleid en -processen, werkt nieuwe processen en statuten uit en adviseert m.b.t. beleid ter ondersteuning van en in samenwerking met de cellen van de dienst personeel en organisatie.

Je ontwikkelt, implementeert en optimaliseert in samenwerking met de cellen het HR-beleid, instrumenten en tools om te komen tot een geïntegreerd personeelsbeleid dat alle medewerkers, leidinggevenden en diensten mee ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht. 

Je ondersteunt de cellen bij het implementeren van projecten en regelgeving.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over een bachelor diploma. 
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Slagen voor een selectieprocedure.

Ons aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur
 • Over te nemen anciënniteit (indien relevant)
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8,00
 • Fietsvergoeding ter waarde van € 0,24 per km
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Evenwicht tussen werk en leven door aantrekkelijke vakantieregeling
 • Plaats van tewerkstelling is vlot bereikbaar met openbaar vervoer

Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur bij voorkeur via e-mail naar personeel@hamme.be of per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit tegen uiterlijk zondag 29 mei 2022.

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk de functie waarvoor je solliciteert)
 • een CV
 • een kopie van jouw diploma
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) niet ouder dan 3 maanden

Later ingekomen kandidaturen worden NIET aanvaard. Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectieproeven worden voorgelegd.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt jouw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij jouw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zie www.hamme.be/privacy.  

Deel deze pagina