14
nov
2019

De dienst burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een kennelijk illegale praktijk, waarbij je zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt.

Een uittreksel uit het strafregister kan je rechtstreeks aanvragen bij de dienst burgerzaken:

  • Online via het thuisloket (groene knop) op de homepagina van www.hamme.be ('uittreksel strafregister' onder de letter 'U').
  • Aan het loket van de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Deze procedure is bovendien gratis.

De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten.

Deel deze pagina