Fietsstraten zijn al een aantal jaar aan een opmars bezig. Ook in Hamme zet het lokaal bestuur in op een veiliger en actiever fietsbeleid.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat wordt de straat zo ingericht dat de fietser de ‘hoofdgebruiker’ is. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij éénrichtingsverkeer en de helft van de rijbaan bij tweerichtingsverkeer. De auto is er zeker welkom, alleen gelden er andere verkeersregels dan in een gewone straat met gemengd verkeer.

Auto’s en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km/u., ook als er geen fiets voor je rijdt. Een fietsstraat wordt steedt aangeduid met een verkeersbord in het begin en op het einde van de fietsstraat en heeft ook een aangepaste wegmarkering.

Welke straten zijn fietsstraten?

Zo is er reeds 1 fietstraat definitief ingericht in de De Ring-Slangstraat en lopen er momenteel 2 proefprojecten voor de inrichting als fietsstraat, namelijk in de Veldstraat (proefopstelling verkeerssituatie Oostkouterwijk) en in de Burgemeester Lemmensstraat.

Na positieve evaluatie zal de fietsstraat definitief worden ingevoerd in beide straten.

Nieuwe tijdelijke fietsstraat

In het kader van de centrumontwikkelingswerken en de gepaarde omleidingen wordt de Meulenbroekstraat vanaf vrijdagmiddag 2 oktober ook in gericht als tijdelijke fietsstraat om de veiligheid van de fietsende scholieren te waarborgen.

Deel deze pagina