Kies je voor onze school, dan kies je voor

EEN DYNAMISCHE SCHOOL

 

  • die elk kind aanvaardt in zijn/haar eigen 'zijn' om van daaruit een relatie op te bouwen waarin iedereen in wederzijdse eerbied en genegenheid kan werken, leren en leven;
  • die de kinderen warm maakt voor een sociale omgang met iedereen;
  • die aandacht heeft voor het 'totale kind' dus naast het cognitieve ook waardering uitdrukt voor het dynamisch-affectieve en het psychomotorische;
  • die speciaal aandacht heeft voor leerlingen met leerproblemen;
  • die de leerlingen vertrouwd maakt met de meest moderne technologietoepassingen zoals: computer, tablet, het gebruik van internet, ...

De gemeenteschool is een openbare school, dat betekent: iedereen is welkom!

Huiswerkbeleid

Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben we ons toegespitst op het evalueren en bijsturen van het huiswerkbeleid. We wilden de mening van alle actoren kennen en besloten een aantal enquêtes op te stellen om de leerlingen, de ouders en de leerkrachten grondig te bevragen.

Tijdens een schoolopdracht deden de leerkrachten suggesties om de groep van leerlingen en ouders te bevragen. Ook werden voorbeelden gevraagd aan OVSG om tot een zo breed mogelijke gegevensbasis te komen. Dit resulteerde in een eenvoudige vragenlijst voor de leerlingen van de onderbouw, een iets uitgebreidere versie voor de leerlingen van de bovenbouw en een lijst met 13 vragen waarin we de mening van de ouders aftastten.

Raadpleeg de resultaten van deze enquête!