Facturatie

Maandelijks zal je een factuur ontvangen. Alle aankopen zoals middagtoezicht, abonnementen, t-shirt, uitstappen, maaltijden, ... die betrekking hebben op het schoolgebeuren zullen hierop vermeld staan.

Maximimfactuur

Voor materialen en uitstappen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, vraagt de school een bijdrage. Dit kan gaan over zwembeurten, schoolreis, didactische leeruitstappen, ...

De maximumbijdrage per schooljaar:

  • kleuters: € 45,00
  • lager onderwijs: € 90,00

Voor meerdaagse uitstappen zijn de leerlingen niet verplicht om hieraan deel te nemen. De bijdrage van de ouders kan maximaal € 445,00 bedragen voor de volledige loopbaan lager onderwijs.

Deel deze pagina