In GBS De Dobbelsteen worden de leerlingen voor- en naschools opgevangen door lieve opvoedsters.

Voorschools is er opvang voorzien vanaf 07.00 u. en naschools tot 18.00 u. 

Op woensdag tot 17.00 u.

Deel deze pagina