Het rapport is opgesteld met een brede blik op evalueren. Soms is het moeilijk een punt te geven op een vak of vaardigheid en daarom werken we nu met twee evaluatievormen:

  • harde evaluatie: het resultaat staat steeds op 10
  • zachte evaluatie: een beoordeling door middel van sterren

Bij sommige toetsen kiezen we ervoor om een verwachting te uiten. Dit wil zeggen dat wij verwachten dat jouw kind een bepaald punt haalt. Lukt dit niet dan zal het punt oranje kleuren, lukt dit wel dan is het zwart en als het beter dan de verwachting (v) is, groen.         

Ook willen we ons niet louter beperken tot de kennis van de kinderen. We hebben ook oog voor de leer- en leefhouding van de leerlingen. Dit beoordelen we a.d.h.v. een zachte evaluatie. Voor lichamelijke opvoeding (LO) wordt jouw kind geëvalueerd op attitudes en vaardigheden d.m.v. gekleurde symbolen (van rood naar groen). 

Rapportperioden

  • startrapport: eind oktober
  • winterrapport: eind december
  • wintertoetsenrapport (evaluatie taal, wiskunde, frans): eind december
  • lenterapport: half maart
  • we-zijn-er-bijna rapport: eind mei
  • eindrapport: juni

Ik-boekje  (kleuterschool)

Twee keer per schooljaar krijg je een ik-boekje mee van je kleuter. Dit document is absoluut geen rapport. Jonge kinderen evolueren elk op hun eigen tempo. Gaan soms op één domein snel vooruit, blijven soms wat ‘hangen’ op een ander domein. Dit is normaal. Een kleuter quoteren op zijn kennis en kunde gaan we dus niet doen.

Het accent ligt meer bij de attitudes en vaardigheden om tot leren te komen. Het heeft als doel om jou als ouder een beter zicht te geven op hoe jouw kind het doet in de klas. Waar zijn/haar interesses en talenten liggen.

Tijdens de oudercontacten zal de leerkracht, naast deze aspecten, ook dieper ingaan op de verworven kennis van jouw kleuter. Deze contacten vinden plaats in januari en juni. Hebben we het gevoel dat een extra oudercontact is aangewezen, dan nemen we contact op.

Heb je zelf vragen over het welzijn en/of de ontwikkeling van je kind? Spreek dan zeker de juf of meester even aan. 

Deel deze pagina