Het rapport is opgesteld met een brede blik op evalueren. Soms is het moeilijk een punt te geven op een vak of vaardigheid en daarom werken we nu met twee evaluatievormen:

  • harde evaluatie: het resultaat staat steeds op 10
  • zachte evaluatie: een beoordeling door middel van sterren

Bij sommige toetsen kiezen we ervoor om een verwachting te uiten. Dit wil zeggen dat wij verwachten dat jouw kind een bepaald punt haalt. Lukt dit niet dan zal het punt oranje kleuren, lukt dit wel dan is het zwart en als het beter dan de verwachting (v) is, groen.         

Ook willen we ons niet louter beperken tot de kennis van de kinderen. We hebben ook oog voor de leer- en leefhouding van de leerlingen. Dit beoordelen we a.d.h.v. een zachte evaluatie. Voor lichamelijke opvoeding (LO) wordt jouw kind geëvalueerd op attitudes en vaardigheden d.m.v. gekleurde symbolen (van rood naar groen). 

Rapportperioden

  • startrapport: eind oktober
  • winterrapport: eind december
  • wintertoetsenrapport (evaluatie taal, wiskunde, frans): eind december
  • lenterapport: half maart
  • we-zijn-er-bijna rapport: eind mei
  • eindrapport: juni

Deel deze pagina