Panden gelegen binnen het kernwinkelgebied waarin detailhandel, horeca of diensten gevestigd zijn kunnen een premie ontvangen voor de renovatie van hun gevel. Handelsactiviteiten die binnen een prioritaire branche kunnen een hogere premie ontvangen.

Voorwaarden

  • Handelspanden in het kernwinkelgebied met volgende handelsaanbod: detailhandelszaak in de ruime zin, dienstensector of horeca
  • Handelspand heeft een netto winkelvloeroppervlakte van minder dan 700 m²
  • Het pand (en de werken) zijn in overeenstemming met stedenbouwkundige voorschriften

Procedure

De aanvraag kan zowel gebeuren voor de aanvang van de werken als na de realisatie van de werken. Indien de werken reeds zijn uitgevoerd moet de aanvraag ingediend worden ten laatste zes maanden na realisatie van de werken.

Je dient het aanvraagformulier met bijhorende documenten in bij het college van burgemeester en schepenen. Binnen een termijn van twee maanden zal dit dossier al dan niet goedgekeurd worden.

Meebrengen

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • overzicht van de uit te voeren werken en een prijsraming
  • foto's van de toestand van de gevel voor de werken (+ na de werken)
  • een bouwvergunning (indien noodzakelijk)

Bedrag

  • indien prioritaire branche: max. € 6.400
  • indien niet-prioritaire branche: max. € 4.800

Uitzonderingen

Wanneer er sprake is van een samenvoeging van panden, worden de samen te voegen panden beschouwd als twee aparte panden.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement Premie Gevelrenovatie Handelspanden in het kernwinkelgebied' van 20 december 2017

Deel deze pagina