In België is de renovatiegraad op dit moment nog te laag. Bovendien zijn onze woningen in vergelijking met de ons omringende landen slecht geïsoleerd. In Belgische woningen draaien nog meer dan 2 miljoen verouderde verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 moet drastisch naar beneden en onze woningen moeten weerbaar worden tegen de negatieve effecten van de klimaatverandering zoals bijvoorbeeld zomerse hitte en wateroverlast.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen streeft daarom naar een klimaat neutrale en klimaatbestendige provincie in 2040. De Vlaamse overheid stelt bovendien ook dat onze woningen tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn en legt hiervoor bouwnormen op. Ook op lokaal niveau wil men verder inzetten op energie- en klimaatacties aan de hand van het Burgemeestersconvenant. Met dit project wil men vanuit de overheid particuliere woningeigenaars helpen en stimuleren om hun eigen woning duurzaam te renoveren en klaar te stomen voor de toekomst. 

Duurzaam renoveren of BENOveren (beter renoveren) betekent naast voordelen voor het klimaat en de leefomgeving natuurlijk ook lagere energiekosten, een beter wooncomfort en een positieve impact op de vastgoedwaarde van je woning.