Voor twee van onderstaande opgesomde duurzame renovatie-ingrepen kan je aanspraak maken op een gratis begeleiding:

  • dakisolatie
  • muurisolatie
  • vloerisolatie
  • hoogrendementsbeglazing
  • zonneboiler
  • warmtepomp
  • warmtepomboiler
  • ventilatiesysteem

Kies je meer dan 2 duurzame renovatie-ingrepen uit de lijst dan is de begeleiding hiervoor niet meer gratis. Er is dan geen mogelijkheid voor de BENOvatiecoach om een extra premie van Fluvius te ontvangen. De kostprijs voor het begeleiden van een 3de/4de/5de ingreep is vastgelegd door de Raad van Bestuur van Energiehuis BEA op 75,00 euro per begeleidingsuur (op dit bedrag hoeft geen BTW te worden betaald). Er wordt verwacht dat er per extra renovatie-ingreep (dus 3de of 4de of 5de ingreep uit de lijst) zo’n 2 tot 4 uur begeleiding nodig zal zijn. Zijn er meer uren nodig per renovatie-ingreep dan kan de kostprijs nooit meer bedragen dan 400,00 euro per extra ingreep.

Voorbeeld: Je opteert om zowel dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en een zonneboiler te plaatsen. Voor 2 van deze ingrepen betaal je geen begeleidingskost. Voor de 3de ingreep betaal je een begeleidingskost van 75 euro per uur begeleiding, met een max. van 400,00 euro. Laat je daarnaast ook nog je muur isoleren dan zijn er 4 ingrepen. Ook voor de begeleiding van de 4de ingreep betaal je een begeleidingskost van 75,00 euro per uur, met een max. van 400,00 euro.

Los van de 8 duurzame renovaties uit de lijst kan je ook kiezen voor begeleiding door een BENOvatiecoach voor andere werken (duurzame ingrepen buiten 8 opgesomde of ingrepen met betrekking tot woningkwaliteit). We denken hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, hoogrendementsketel etc. Maar ook ingrepen die we kunnen linken aan de kwaliteit van een woning. Bij dit laatste denken we dan bijvoorbeeld aan vochtbestrijding, veilig maken van elektriciteit en/of verwarming. Aangezien er voor deze begeleiding geen vergoeding is voorzien voor de BENOvatiecoach zal deze steeds betalend zijn. Hierbij wordt hetzelfde tarief gehanteerd als bij de 3de of 4de ingreep van duurzame werken uit de lijst van 8. Concreet wordt er 75,00 euro per uur begeleiding per ingreep gerekend met een max. van 400,00 euro per ingreep.

Voorbeeld 1: Je opteert om je te laten begeleiden voor hoogrendementsglas, dakisolatie, zonneboiler, veilig maken van de elektriciteit en zonnepanelen.

De begeleiding voor 2 ingrepen uit de lijst van 8 is gratis dus bv. dakisolatie en zonneboiler. Voor de overige nl. hoogrendementsglas, veilig maken van de elektriciteit en zonnepanelen betaal je per ingreep 75,00 euro per begeleidingsuur met een max. van 400,00 euro per ingreep.

Voorbeeld 2: Tijdens het plaatsbezoek van de medewerker van de MilieuAdviesWinkel is gebleken dat alvorens je kan overgaan tot het plaatsen van dakisolatie en een zonneboiler het best is dat de elektriciteit veilig wordt gemaakt en het dak zelf wordt aangepakt. Je begrijpt de redenering maar hebt geen financiële mogelijkheden om de 4 zaken uit te voeren en opteert om dan ook eerst de elektriciteit en het dak zelf aan te pakken inclusief isolatie.

Begeleiding voor dakisolatie is dan gratis, maar voor het begeleiden van je elektriciteitswerken en ingrepen aan het dak zelf betaal je per ingreep 75,00 euro per begeleidingsuur met een max. van 400,00 euro per ingreep.

Voorbeeld 3: Je kiest ervoor om enkel een begeleiding te vragen voor vochtbestrijding – dit kan ook. Er hoeft dus geen combinatie te zijn met een ingreep uit de lijst van 8 duurzame ingrepen. Dan betaal je 75,00 euro per begeleidingsuur met een max. van 400,00 euro per ingreep.