In afwachting van de effecten van de heropstart van de scholen op de besmettingsgraad in de gemeente Hamme, besliste de lokale veiligheidscel op 16 november om het verbod op sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten op het grondgebied van Hamme te verlengen tot en met 30 november.

De lokale veiligheidscel besliste op 30 november (burgemeestersbesluit van 30 november 2020) om opnieuw sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen toe te laten onder volgende voorwaarden:

Draaiboek heropstart werking -13-jarigen

De club, vereniging of organisator van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten bezorgt een draaiboek, gebaseerd op de geldende sectorprotocollen, aan de lokale veiligheidscel. De werkingen en activiteiten kunnen hervat worden na goedkeuring van het draaiboek door de lokale veiligheidscel.

Het draaiboek dient overgemaakt te worden aan de lokale veiligheidscel via noodplanning@hamme.be.

Vermijden van ongewenste samenscholingen

De club, vereniging of organisator van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten waakt over het gecontroleerd ophalen en afzetten van de kinderen, met het oog op het bewaren van een veilige afstand en het vermijden van ongewenste samenscholingen van ouders aan de ingang van de terreinen.

Bijkomende maatregelen

Voor de jeugdwerkingen worden in overleg met de gemeentelijke jeugddienst volgende bijkomende maatregelen opgelegd:

  • Enkel op de dag van de werking zijn activiteiten toegelaten tussen 13.00 u. en 19.00 u. 
  • Er wordt een lijst met de gegevens van de leidingsploeg van de groepen die werking hebben ter beschikking gesteld van het lokaal bestuur. Deze groep mag niet wisselen.

Voor de sportverenigingen worden volgende bijkomende maatregelen opgelegd:

  • Volwassen toeschouwers zijn niet toegelaten bij de trainingen/activiteiten, zowel voor indoor als outdoor sportactiviteiten.
  • Volwassen toeschouwers zijn niet toegelaten tot de indoor sportinfrastructuur.

Kampen en stages sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten zijn verboden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het burgemeestersbesluit van 30 november 2020.

Deel deze pagina