21
nov
2019

De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn.

Het controleren van jouw grond verloopt heel eenvoudig via de website www.degrotegrondvraag. De grondeigenaar vult zijn of haar adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie zie je meteen of de grond een risicogrond is. Kan je niet online, dan kan je terecht bij de milieudienst.

Wie na de Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht (in ca. 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

Als we praten over klimaat en milieu dan denken we vaak aan lucht- en waterkwaliteit, afvalverwerking, energie en mobiliteit. Van even groot belang is de kwaliteit van de grond waarop we leven. Een verontreinigde bodem houdt gezondheidsrisico’s in, voor de mensen die erop wonen, werken en naar school gaan; voor de gewassen die erin groeien en de dieren die erin en erop leven. De verontreiniging kan bovendien het grondwater aantasten en dat bedreigt onze kostbare watervoorraden.

Deel deze pagina