4
feb
2020

Het polderbestuur brengt ter kennis van de ingelanden dat tijdens de algemene vergadering van 4 maart 2020 zal overgegaan worden tot de verkiezing van 8 bestuursleden voor een mandaat van 6 jaar.

Kandidaat bestuursleden dienen ingelande, Belg en meerderjarig te zijn en hun gewone verblijfplaats te hebben in een gemeente waarover het poldergebied zich uitstrekt of een aangrenzende gemeente. De kandidaturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs, dienen schriftelijk gericht te worden aan het secretariaat van de polder (Dorp 1, 9220 Moerzeke) bij de ontvanger-griffier, minstens 7 kalenderdagen voor de verkiezing. De kandidaatstelling gebeurt per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Deel deze pagina