Het kinderdagverblijf 'Zonnebloem' organiseert opvang voor baby’s en peuters tussen 2 en 36 maanden. Het kinderdagverblijf heeft hierbij oog voor de maatschappelijke functie en wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. De opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan, na overleg met alle betrokken partijen en naargelang de haalbaarheid voor de opvang.

Kinderdagverblijf De ZonnebloemKinderdagverblijf De ZonnebloemKinderdagverblijf De Zonnebloem

Er wordt gewerkt in 2, semi-verticale, leefgroepen: niet-lopers tot circa 18 maanden en de lopers. Aandacht voor taal, beweging, spel, zelfredzaamheid en structuur zijn belangrijke pijlers in onze opvang. Overgaan van de niet-lopers naar de lopersgroep gebeurt onder een aantal voorwaarden en na overleg met de ouders.

Bij inschrijving wordt samen met de ouders de opvangmogelijkheid besproken en wordt het kind ingeschreven op de wachtlijst, volgens datum van aanvraag en volgens de geldende regels van Kind en Gezin.

Het kinderdagverblijf Zonnebloem is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 33 opvangplaatsen. Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 6.30 u. tot 18.30 u. Elk jaar sluit het kinderdagverblijf zijn deuren op feest- en brugdagen en tijdens de kerstperiode. Een overzicht van de sluitingsdagen is te bekomen in het kinderdagverblijf.

Deel deze pagina