De landbouwraad heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de land- en tuinbouwers onderling en tussen de agrarische sector en het gemeentebestuur. De raad wil ook de landbouwbelangen, in de meest brede zin van het woord, verdedigen of behartigen. De landbouwraad bevordert alle activiteiten, met inbegrip van de promotie van de landbouwsector (jaarmarkten en beurzen).

 

Deel deze pagina