1
okt
2018

Vanaf 1 oktober wordt gedurende 1 maand de lijst van stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van polder Schelde Durme Oost voor het komende jaar ter inzage gelegd in de gemeentehuizen waarover de polder zich uitstrekt. Volgens art. 15 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders kunnen gedurende deze termijn van 1 maand bezwaren worden ingediend bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Deel deze pagina