Vlaanderen heeft een innovatief concept ontwikkeld om veiligheid en natuurherstel in één gebied te combineren: het gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG). Om dat concept verder te onderzoeken, heeft de nv Waterwegen en Zeekanaal in samenwerking met een aantal onderzoeksinstellingen verschillende proefprojecten en studies opgestart. Het belangrijkste pilootproject is het Lippenbroek (10 hectare), dat bovendien ook deel uitmaakt van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Vroeger was het Lippenbroek een polder, maar die werd in maart 2006 in gebruik genomen als een GOG-GGG-proefproject. Via een sluizenconstructie staat het gebied sindsdien in contact met de Schelde. Op grote schaal slaat zo’n overstromingsgebied overtollig water op en beschermt zo de regio er rond tegen wateroverlast. In het Lippenbroek is die veiligheidsfunctie beperkt, het kleine stukje overstroombare dijk dient immer enkel om het effect van overstromingen tijdens stormen te simuleren voor onderzoek. Het gebied heeft ook een belangrijke natuurfunctie. Dankzij het spel van eb en vloed ontwikkelen er zich zeldzame slikken en schorren. Deze spelen een belangrijke rol bij de zelfzuiverende werking van het Scheldesysteem en dragen het bij tot het herstel van de voedselketen en het ecosysteem.

In en rond het Lippenbroek loopt een onderzoek naar de werking en ontwikkeling van getijdennatuur. Dat onderzoek wordt geleid door de Universiteit Antwerpen, die samenwerkt met het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Het testgebied is een wereldprimeur en lokte al heel wat bezoekers uit binnen- en buitenland.

Deel deze pagina