Bekendmaking terinzagelegging goedgekeurd Lokaal Materialenplan 2023 - 2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het bepaalt het kader voor het lokaal afval- en materialenbeleid en is bindend voor lokale besturen. 

Overeenkomstig het Materialendecreet artikel 17 en 18 en de regelgeving inzake milieueffect rapportage worden volgende documenten ter inzage gelegd:

  • het Lokaal Materialenplan zoals door de Vlaamse Regering goedgekeurd;
  • het finaal goedgekeurde plan-MER;
  • het goedkeuringsverslag zoals opgesteld door het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving;
  • het verslag aan de Vlaamse Regering over het openbaar onderzoek;
  • de verklaring over hoe de milieuoverwegingen in het plan zijn geïntegreerd en hoe rekening is gehouden met het plan-MER en het openbaar onderzoek en adviesronde.

Alle documenten zijn via volgende kanalen te raadplegen

Deel deze pagina