Alle evenementen of activiteiten met openbaar karakter dienen 3 maand op voorhand aangevraagd te worden. We onderscheiden 3 types evenementen waarvoor je een aanvraag kan indienen:

  • grote evenementen (meer dan 500 aanwezigen)
  • kleine evenementen (tussen de 100 en 500 aanwezigen)
  • evenementen OC Ter Munken of feestzaal H@mbiance

Procedure

Op basis van de ingevulde aanvraagformulieren (zie Documenten) zullen de betrokken teams hun advies formuleren en zal jouw aanvraag ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

We bezorgen je de officiële toelating en de na te leven voorwaarden per aangetekende brief.

Het ingevulde aanvraagformulier - met eventueel bijhorende documenten - stuur je naar noodplanning@hamme.be.

Deel deze pagina