De milieuraad adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en engageert zich om de bevolking te sensibiliseren over milieu, natuur en duurzaamheid. Dat gebeurt aan de hand van infoavonden, filmvoorstellingen en de organisatie of ondersteuning van activiteiten.

De milieuraad is samengesteld uit leden van milieu- en natuurverenigingen, de Polder Schelde Durme Oost, andere gemeentelijke adviesraden, socio-culturele organisaties, vormingsorganisaties, organisaties die werknemers en werkgevers vertegenwoordigen, onderwijsinstellingen en beroepsgroepen.

De milieuraad komt enkele keren per jaar samen en alle vergaderingen zijn openbaar. De verslagen van de milieuraadsvergaderingen worden hier online gepubliceerd. Wil je weten wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt of heb je een vraag of suggestie voor de milieuraad? Dan kan je terecht bij de milieudienst.

Deel deze pagina