De Veiligheidsraad verplicht het dragen van mondmaskers in:

 • de winkels en de winkelcentra
 • de bioscopen
 • de theater-, concert- en conferentiezalen
 • de auditoria
 • de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • de musea
 • de bibliotheken
 • de casino's en de speelautomatenhallen
 • de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid
 • de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen)
 • de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten
 • tijdens evenementen
 • tijdens betogingen
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijkehuwelijken, de collectieve uitoefening van de erediensten de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet nakomen in beschreven omstandigheden, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit.

Ook in gemeentelijke gebouwen!

Naast deze lijst heeft de lokale veiligheidscel beslist om het dragen van een mondmasker ook te verplichten:

 • op drukke openbare plaatsen waar de social distancing van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden (uitzondering zijn de -12 jarigen en de mensen met een medisch attest);
 • in publiek toegankelijke ruimtes van alle gemeentelijke gebouwen (bv. administratief centrum, sporthal, cultureel centrum Jan Tervaert, ...);
 • eerder werd al aangekondigd dat het dragen van een masker verplicht is op de zaterdagmarkt en op de rommelmarkt.

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in andere situaties, zeker op plekken waar veel zijn.

Ter herinnering: mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Er zijn ook bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Het blijft daarnaast belangrijk om de 6 gouden regels te volgen.

Deel deze pagina