Je (familie)naam en voornaam hebben een officieel karakter. Ze bepalen mee je identiteit. Om gegronde redenen kan je deze laten wijzigen. We onderscheiden:

 • Naam/voornaamswijziging ingevolge erkenning, adoptie, gerechtelijke procedure, ... Maak hiervoor een afspraak met de dienst burgerzaken. De aanpassing in de registers is kosteloos.
 • Naam/voornaamswijziging als verzoek ingediend bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Koninklijk of Ministrieel besluit). De voorwaarden, procedure, kostprijs ed. vind je onder.

Voorwaarden

 • Je bent Belg, VN-vluchteling of staatloos.
 • Er zijn ernstige redenen.
 • Je motiveert duidelijk waarom je de naam/voornaamsverandering wenst.
 • De gevraagde naam/voornaam mag geen verwarring scheppen, noch schade berokkenen aan jezelf of derden.

Procedure

 • Je stuurt een aangetekend verzoekschrift naar de FOD Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
 • De naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk besluit (naam) of bij Ministerieel besluit (voornaam).
 • De FOD Financiën (administratie van de registratie) stuurt je een afschrift van het besluit nadat je de registratierechten hebt betaald.
 • Binnen de 60 dagen na de registratie moet je je met het afschrift aanbieden:
  • bij de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur van je geboorteplaats
  • bij de dienst burgerzaken in Brussel, als je niet in België geboren bent en niet in België woont

Daar wordt de naamsverandering overgeschreven in het register van de burgerlijke stand. De procedure voor een naamswijziging duurt gemiddeld 1 à 2 jaar, voor een voornaamswijziging is dit 6 maanden tot 1 jaar. Gedetailleerde info vind je in deze brochure. Je kan online een afschrift van de akte van naamwijziging of een afschrift van de akte van voornaamwijziging aanvragen (thuisloket), voor zover in Hamme geboren.

Meebrengen

Volgende documenten moeten je aanvraag vergezellen:

 • een letterlijk afschrift van je geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te zullen betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister

Bedrag

 • Wijziging naam: € 49,00
 • Toevoeging van een naam of onderdeel (partikel) of vervanging van een hoofdletter door een kleine letter: € 740,00 (onder bepaalde voorwaarden vermindering mogelijk)
 • Wijziging voornaam: € 490,00
  In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar € 49,00 (belachelijke, hatelijke naam, ...).

Uitzonderingen

Ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met de dienst burgerzaken om je te informeren over de mogelijkheden. Het wetboek internationaal privaatrecht is van toepassing.

Deel deze pagina