2
aug
2018

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in mei en juni de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van tien hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek werd het voor hobbyhouders van pluimvee vanaf 2 juli verboden om kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels over te dragen naar of tussen hobbyhouders, en om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen ...

Vanaf 1 augustus 2018 zijn deze maatregelen opgeheven en vervangen door nieuwe maatregelen, opgelegd per ministerieel besluit. Dit besluit kan je downloaden rechts op deze pagina.

Ziekte van Newcastle

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

Geen risico voor mensen en consumptie

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Meer info

Het volledig dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be.

Deel deze pagina