5
jul
2018

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft tijdens de voorbije acht weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van tien hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli volgende maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België:

  • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;
  • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen …).

Deze maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen en kunnen eventueel verlengd worden, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in België.

Ziekte van Newcastle

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

Geen risico voor mensen en consumptie

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Meer info

Het volledig dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be.

Deel deze pagina